ข้อมูลบริษัท
ประวัติบริษัท
บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด (M E T COMPANY LIMITED)

บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด (M E T CO., LTD.) ดำเนินธุรกิจห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เอกชนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขทะเบียน ว-100 ภายใต้การดำเนินงานและระบบบริหารจัดการของ ห้องปฏิบัติการเพื่อมุ่งสู่การรับรองความสามารถของระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน สากล ISO/IEC 17025

นโยบายของบริษัท COMPANY POLICY
ETHICS : จริยธรรม และคุณธรรม ในการดำเนินงานทางธุรกิจ
SERVICES : บริการอย่างมืออาชีพ ถูกต้องและรวดเร็ว
QUALITY : สร้างสรรค์คุณภาพและความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า
PROGRESSIVE : พัฒนาระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง