ข่าวสารและผลงาน
ตรวจวัดคุณภาพดิน
ตรวจวัดคุณภาพน้ำ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน
ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบาย
เที่ยวประจำปี 2565
บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด จัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปีที่เกาะเสม็ด จ.ระยอง เมื่อวันที่ 24-25 ธันวาคม 2565 เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และเพื่อเป็นการสานสัมพันธไมตรี พร้อมกับจับรางวัลพิเศษ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงานได้มีกำลังใจในการทำง..
Read More
กิจกรรมสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564
ทางผู้บริหารมีความยินดีที่จะจัดงานสังสรรค์ปีใหม่ และมอบของขวัญให้กับพนักงานทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานในปีต่อๆไป ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานได้มีกิจกรรมร่วมกัน และสร้างความสนุกสนานในงานเลี้ยงตลอดทัี้งงาน
Read More
กิจกรรม Safety Week ประจำปี 2020
บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด ได้เข้าร่วมจัดกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยให้กับบริษัทลูกค้า ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เพื่อให้พนักงานในบริษัทลูกค้าได้ร่วมทำกิจกรรม และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด
Read More
พิธีมอบใบรับรองระบบห้องปฏิบัติการการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ผู้บริหารบริษัท เอ็ม อี ที จำกัด ได้เข้ารับใบประกาศการรับรองระบบห้องปฏิบัติการการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 อย่างเป็นทางการ กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ
Read More
  •  
  • 1
  • 2
  •