ข่าวสารและผลงาน
ตรวจวัดคุณภาพดิน
ตรวจวัดคุณภาพน้ำ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน
ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบาย
ทำบุญบริษัท
บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสที่บริษัทฯ ครบรอบ 20 ปี และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่พนักงานทุกคน
Read More
กิจกรรม Safety Week ประจำปี 2566
บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด ได้เข้าร่วมจัดกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยให้กับบริษัทลูกค้า (จ.ระยอง) ในวันที่ 14 มิถุนายน 2566 เพื่อให้พนักงานในบริษัทลูกค้าได้ร่วมทำกิจกรรม และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด
Read More
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน
ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานเพื่อเก็บตัวอย่างอย่างถูกวิธีอันได้แก่  - วิธีการเก็บตัวอย่างอากาศในปล่องระบายอากาศ  - วิธีการเก็บตัวอย่างสารเคมีในพื้นที่การทำงาน  - วิธีการตรวจวัดแสง เสียง ความร้อน  - ว..
Read More
เที่ยวประจำปี 2565
บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด จัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปีที่เกาะเสม็ด จ.ระยอง เมื่อวันที่ 24-25 ธันวาคม 2565 เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และเพื่อเป็นการสานสัมพันธไมตรี พร้อมกับจับรางวัลพิเศษ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงานได้มีกำลังใจในการทำง..
Read More
  •  
  • 1
  • 2
  •