ข่าวสารและผลงาน
ตรวจวัดคุณภาพดิน
ตรวจวัดคุณภาพน้ำ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน
ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบาย
กิจกรรมปีใหม่ ประจำปี 2563
บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมสังสรรค์ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21/12/2562 เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และมีการจับสลากแลกเปลี่ยนของรางวัลด้วยค่ะ  
Read More
อบรม Isokinetic Sampling
ทาง บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด ได้มีการส่งเจ้าหน้าอบรม Isokinetic Sampling เมื่อวันที่ 24/07/2019
Read More
การอบรมการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง
ทาง บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด มีการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรอย่างต่อเนื่องโดยการส่งไปอบรมภายนอก และทัั้งนี้ก็มีการอบรมภายในอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งครั้งนี้คือการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring Systems : ..
Read More
เอกสาร ISO/IEC 17025 : 2017
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
Read More
  •  
  • 1
  • 2
  •