บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

M E T CO., LTD.

  • 36/659 หมู่ที่ 6 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
  • Tel. : 02-920-1458, 02-920-1459
  • Fax. : 02-920-1460
  • E-mail : saleoffice@metlaboratory.com, marketing@metlaboratory.com
  • Line ID: metlaboratory
  • Send us a message