ผลงาน
พิธีมอบใบรับรองระบบห้องปฏิบัติการการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
Detail :

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ผู้บริหารบริษัท เอ็ม อี ที จำกัด ได้เข้ารับใบประกาศการรับรองระบบห้องปฏิบัติการการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 อย่างเป็นทางการ กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ