ผลงาน
กิจกรรม Safety Week ประจำปี 2020
Detail :

บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด ได้เข้าร่วมจัดกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยให้กับบริษัทลูกค้า ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เพื่อให้พนักงานในบริษัทลูกค้าได้ร่วมทำกิจกรรม และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด