ผลงาน
กิจกรรมสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564
Detail :

ทางผู้บริหารมีความยินดีที่จะจัดงานสังสรรค์ปีใหม่ และมอบของขวัญให้กับพนักงานทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานในปีต่อๆไป ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานได้มีกิจกรรมร่วมกัน และสร้างความสนุกสนานในงานเลี้ยงตลอดทัี้งงาน