ผลงาน
เที่ยวประจำปี 2565
Detail :

บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด จัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปีที่เกาะเสม็ด จ.ระยอง เมื่อวันที่ 24-25 ธันวาคม 2565 เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และเพื่อเป็นการสานสัมพันธไมตรี พร้อมกับจับรางวัลพิเศษ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงานได้มีกำลังใจในการทำงานกันต่อไป