ผลงาน
กิจกรรม Safety Week ประจำปี 2566
Detail :

บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด ได้เข้าร่วมจัดกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยให้กับบริษัทลูกค้า (จ.ระยอง) ในวันที่ 14 มิถุนายน 2566 เพื่อให้พนักงานในบริษัทลูกค้าได้ร่วมทำกิจกรรม และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด