ผลงาน
ทำบุญบริษัท
Detail :

บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสที่บริษัทฯ ครบรอบ 20 ปี และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่พนักงานทุกคน