ผลงาน
กิจกรรม Safety Week
Detail :

ทางบริษัท เอ็ม อี ที จำกัด ได้มีโอกาสเข้าร่วมจัดบูทกิจกรรม และแจกของรางวัลมากมายให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่บริษัทของลูกค้าที่ใช้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับเรา