ผลงาน
เอกสาร ISO/IEC 17025 : 2017
Detail :

ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว