ข่าวสารและผลงาน
ทำบุญบริษัท
บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสที่บริษัทฯ ครบรอบ 20 ปี และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่พนักงานทุกคน
Read More
กิจกรรม Safety Week ประจำปี 2566
บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด ได้เข้าร่วมจัดกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยให้กับบริษัทลูกค้า (จ.ระยอง) ในวันที่ 14 มิถุนายน 2566 เพื่อให้พนักงานในบริษัทลูกค้าได้ร่วมทำกิจกรรม และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด
Read More
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน
ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานเพื่อเก็บตัวอย่างอย่างถูกวิธีอันได้แก่  - วิธีการเก็บตัวอย่างอากาศในปล่องระบายอากาศ  - วิธีการเก็บตัวอย่างสารเคมีในพื้นที่การทำงาน  - วิธีการตรวจวัดแสง เสียง ความร้อน  - ว..
Read More
เที่ยวประจำปี 2565
บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด จัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปีที่เกาะเสม็ด จ.ระยอง เมื่อวันที่ 24-25 ธันวาคม 2565 เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และเพื่อเป็นการสานสัมพันธไมตรี พร้อมกับจับรางวัลพิเศษ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงานได้มีกำลังใจในการทำง..
Read More
กิจกรรมสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564
ทางผู้บริหารมีความยินดีที่จะจัดงานสังสรรค์ปีใหม่ และมอบของขวัญให้กับพนักงานทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานในปีต่อๆไป ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานได้มีกิจกรรมร่วมกัน และสร้างความสนุกสนานในงานเลี้ยงตลอดทัี้งงาน
Read More
กิจกรรม Safety Week ประจำปี 2020
บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด ได้เข้าร่วมจัดกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยให้กับบริษัทลูกค้า ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เพื่อให้พนักงานในบริษัทลูกค้าได้ร่วมทำกิจกรรม และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด
Read More
พิธีมอบใบรับรองระบบห้องปฏิบัติการการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ผู้บริหารบริษัท เอ็ม อี ที จำกัด ได้เข้ารับใบประกาศการรับรองระบบห้องปฏิบัติการการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 อย่างเป็นทางการ กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ
Read More
กิจกรรมปีใหม่ ประจำปี 2563
บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมสังสรรค์ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21/12/2562 เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และมีการจับสลากแลกเปลี่ยนของรางวัลด้วยค่ะ  
Read More
อบรม Isokinetic Sampling
ทาง บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด ได้มีการส่งเจ้าหน้าอบรม Isokinetic Sampling เมื่อวันที่ 24/07/2019
Read More
การอบรมการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง
ทาง บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด มีการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรอย่างต่อเนื่องโดยการส่งไปอบรมภายนอก และทัั้งนี้ก็มีการอบรมภายในอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งครั้งนี้คือการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring Systems : ..
Read More
  •  
  • 1
  • 2
  •