บริการของเรา
บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย (Stack Emission air quality services)

พารามิเตอร์ตรวจวัด

 • ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP)  มาตรฐานตรวจวัด US.EPA Method 1-5
 • ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  มาตรฐานตรวจวัด US EPA Method 6
 • ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX as NO2)  มาตรฐานตรวจวัด US EPA Method 7
 • กรดกำมะถัน (H2SO4)  มาตรฐานตรวจวัด US EPA Method 8
 • คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)  มาตรฐานตรวจวัด US EPA Method 10
 • ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)  มาตรฐานตรวจวัด US EPA Method 11
 • ไซลีน (Xylene) มาตรฐานตรวจวัด US EPA Method 18
 • ครีซอล (Cresol) มาตรฐานตรวจวัด US EPA Method 18
 • คลอรีน (Cl2, HCl) มาตรฐานตรวจวัด US.EPA Method 26, 26A
 • โลหะหนัก (Heavy Metal)  มาตรฐานตรวจวัด US EPA Method 29  (พลวง (Sb), สารหนู (As) , ทองแดง (Cu), ตะกั่ว (Pb), ปรอท (Hg)
 • Opacity (%)  มาตรฐานตรวจวัด Ringelmann’s Method