บริการของเรา
บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมในบรรยากาศทั่วไป (Ambient air & environmental quality services)

พารามิเตอร์ตรวจวัด

 • ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP < 100 Micron)  มาตรฐานตรวจวัด High-Volume Air Sampler
 • ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10 < 10 Micron)  มาตรฐานตรวจวัด High-Volume Air Sampler
 • ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) มาตรฐานตรวจวัด UV-Fluorescence Method
 • ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO2) มาตรฐานตรวจวัด Chemiluminescence Method
 • คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)  มาตรฐานตรวจวัด Non-Dispersive Infrared Photometric Method
 • โอโซน (O3)  มาตรฐานตรวจวัด Chemiluminescence/UV Absorptionphotometry
 • ตะกั่ว (Pb)  มาตรฐานตรวจวัด Atomic Absorption Spectrometer
 • ความเร็วลมและทิศทางลม (WS/WD)  มาตรฐานตรวจวัด Meteorological data logger
 • ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง Leq 24 hrs (dB(A))  มาตรฐานตรวจวัด IEC 60804
 • ค่าระดับเสียงรบกวน  มาตรฐานตรวจวัด IEC 60804
 • แรงสั่นสะเทือน (Vibration)  มาตรฐานตรวจวัด DIN4150